Спеціальна медична група

Викладачi:

Карпюк Ірина Юріївна доцент,кандидат педагогічних наук,

Брайко Наталія Гнатівна, старший викладач

Захарова Ірина Юріївна, викладач

Ігнатенко Наталія Валеріївна, викладач

Кураченко Ольга Степанівна, викладач

Обезюк Тетяна Констянтинівна, викладач

Викладачі відділення займаються вивченням рівня здоров’я і фізичного розвитку студентів з відхиленнями в стані здоров’я, організації їх фізичної реабілітації. До їх завдань відноситься, перш за все,зміцнення здоров’я, сприяння гармонічному фізичному розвитку та загартування організму студентів.

Здоров’я є інтегральною якісною характеристикою особистості та суспільства, яка поєднує соціальний, духовний, психічний, фізичний компоненти і дає людині відчуття внутрішньої гармонії, благополуччя і загального задоволення життям. Тому найважливіше завдання педагога – це турбота про здоров’я студентів, адже воно є запорукою життєрадісності, бадьорості, повноцінного розумового та фізичного розвитку.

Студенти, яки мають відхилення в стані здоров’я, проходять реабілітацію за спеціальними науково – обгрунтованими методиками на спеціальному медичному відділені кафедри спортивного вдосконалення