Розташування: 3 поверх,праве крило

Їдальня функціює виключно для обслуговування студентів та курсантів Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ».